PKTel.: 0905/648 965
E-mail: abodis@abcomm.sk

Biznis a krízová komunikácia

Trvanie

Jednodenný nadstavbový seminár k semináru Biznis a médiá

Forma

Seminár vám predstaví zásady komunikácie počas krízy. Pozostáva z interaktívnej prednášky a praktického tréningu kontaktu s médiami. Spoločne s lektormi budete pripravovať komunikačné výstupy pre konkrétne modelové situácie a následne analyzovať ich možný účinok na vašu cieľovú skupinu. 

Program seminára

  • Čo je kríza
  • Ako predchádzať kríze
  • Vnútorná a vonkajšia komunikácia počas krízy
  • Krízový manuál, krízový štáb
  • Vaša zodpovednosť za obraz krízy v médiách
  • Sprostredkovaný obraz krízy v médiách
  • Praktický nácvik komunikácie v krízovej situácii