PKTel.: 0905/648 965
E-mail: abodis@abcomm.sk

Biznis a médiá

Trvanie

Jednodenný interaktívny seminár.

Forma

Seminár je založený na interaktívnej prednáške a najmä praktickom nácviku kontaktu s médiami vrátane práce pred kamerou. Spoločne s lektormi budete Vaše vystúpenie pred kamerou analyzovať a hľadať optimálny obsah i formu komunikácie v reálnych situáciách.

Program seminára

  • Pozitívne vystupovanie v médiách
  • Verbálna a neverbálna stránka komunikácie
  • V čom spočívajú hlavné riziká pri komunikácii s médiami
  • Vaša zodpovednosť za úspešný titulok
  • Predpoklady úspechy a príčiny neúspechu mediálnych aktivít
  • Ako formulovať výstupy do médií