PKTel.: 0905/648 965
E-mail: abodis@abcomm.sk

Prezentačné zručnosti pre manažérov

Trvanie

Jedno alebo dvojdňový interaktívny seminár.

Forma

Seminár založený na interaktívnej prednáške, konkrétnych príkladoch z praxe a ukážkach správnych a nesprávnych postupov verejného vystupovania ale predovšetkým na mimoriadne dôležitom praktickom nácviku.

Program seminára

  • Úvod do komunikácie – základné pravidlá
  • Verbálna komunikácia
  • Komunikačné techniky
  • Neverbálna komunikácia
  • Zásady správneho verejného vystúpenia
  • Efektívna prezentácia a jej štruktúra
  • Rozpoznanie a využitie pozitívnych a negatívnych signálov pri prezentácii
  • Verejné vystúpenie a pravidlá spoločenského správania
  • Užitočné rady pre každú príležitosť