PKTel.: 0905/648 965
E-mail: abodis@abcomm.sk

Semináre (tréningy)

Súčasťou seminárov orientovaných na komunikáciu s médiami a krízovú komunikáciu je tiež tréning pred kamerou s podrobnou analýzou verbálnych i neverbálnych posolstiev každého účastníka.