PKTel.: 0905/648 965
E-mail: abodis@abcomm.sk
 Úvod  Služby  Poradenstvo

Poradenstvo

Individuálne tréningy

Takmer 80% informácií prijíma človek prostredníctvom zraku. Preto ani ten najlepšie pripravený obsah vašej prezentácie nedokáže „uhrať“ úspešný výsledok sám osebe. Ľudia dajú prirodzene viac na to, čo videli, ako na to, čo počuli. A keď sa rozhodujú, či vás príjmu do zamestnania, alebo či vás povýšia, viac ako jednu príležitosť nedostanete.

Poradenstvo

Pri nastavovaní komunikácie s verejnosťou, ale aj zamestnancami je pohľad človeka často objektívnejší a komplexnejší, ako pohľad zamestnanca zaťaženého riešením každodenných rutinných povinností a osobnou zainteresovanosťou v medziľudských vzťahoch vo firme.