PKTel.: 0905/648 965
E-mail: abodis@abcomm.sk
 Úvod  Služby  Koučovanie

Individuálne koučovanie

Čo je koučovanie?

 • Uvoľnenie potenciálu človeka umožňujúce maximalizovať jeho výkon.

Ako koučovanie funguje?

Individuálne stretnutia kouča a klienta trvajú od 60 do 90 minút. Počet stretnutí závisí na konkrétnom cieli, komplexnosti procesu smerujúceho k dosiahnutiu cieľa i vnútornej motivácie klienta napĺňať dohodnutý akčný plán.

Kouč pomáha klientovi cielene kladenými otázkami:

 • definovať cieľ
 • rozšíriť vnímanie reality
 • podporiť kreativitu

Veľmi jednoducho povedané, s koučom dosiahne klient svoj cieľ rýchlejšie a efektívnejšie.

Vaša prvá hodina koučovania je zadarmo, vyskúšajte a zistite jej prínos. Keď budete spokojní rozhodnete sa, či chcete pokračovať ďalej.

Kedy je koučovanie vhodné?

 • Potreba zvýšenia výkonnosti
 • Preťaženie a nedodržiavanie termínov
 • Neúnosný tlak okolia
 • Potreba väčšej sebarealizácie
 • Potreba zmeny
 • Potreba kontroly nad vlastným životom
 • Starosti finančného charakteru
 • Zmeny na pracovisku vyžadujúce nové prístupy
 • Prekonanie obáv z povýšenia do novej funkcie
 • Hrozba vyhorenia
 • Obavy prijímať rozhodnutia, strach z možných chýb
 • Obava postaviť sa na vlastné nohy
 • Obava zo sklamania v nových vzťahoch
 • Prenášanie problémov zo súkromného života do pracovnej oblasti
 • A mnohé iné

Viac informácií o tejto službe

Tímové koučovanie

Čo je tímové koučovanie?

 • Tímové koučovanie rozširuje možnosti individuálneho koučovania na tím, a to od dvoch ľudí až po celú organizáciu.

Kedy je tímové koučovanie vhodné?

 • Definovanie vízie, poslania, stratégie
 • Príprava akčných plánov
 • Uvádzanie nových produktov na trh
 • Motivácia
 • Revitalizácia tímu
 • Rozdelenie rolí v tíme
 • Zvyšovanie efektivity
 • Zvládanie zmien a kríz
 • Spájanie ľudí dohromady

Ako dlho trvá tímové koučovanie?

 • Jednorazový niekoľkohodinový až celodenný workshop.
 • Stretnutia opakujúce sa v strednodobom horizonte.
 • Pravidelné i ad hoc stretnutia, na ktorých sa pracuje s dlhodobými cieľmi.

Viac informácií o tejto službe