PKTel.: 0905/648 965
E-mail: abodis@abcomm.sk
 Úvod  Služby

Služby

Individuálne koučovanie

Individuálne stretnutia kouča a klienta trvajú od 60 do 90 minút. Počet stretnutí závisí na konkrétnom cieli, komplexnosti procesu smerujúceho k dosiahnutiu cieľa i vnútornej motivácie klienta napĺňať dohodnutý akčný plán.

Kouč pomáha klientovi cielene kladenými otázkami:

  • definovať cieľ
  • rozšíriť vnímanie reality
  • podporiť kreativitu
  • zvýšiť vnútornú motiváciuzodpovednosť za riešenie.

Veľmi jednoducho povedané, s koučom dosiahne klient svoj cieľ rýchlejšie a efektívnejšie.

Tímové koučovanie

Pozitíva individuálneho koučovania a jeho prínos sa dajú využiť aj v koučovaní tímov. Tímom môžu byť tak dvaja zamestnanci rovnakého oddelenia, ako aj celá firma alebo inštitúcia. Kouč sa stretne s týmom jednorazovo na niekoľko hodín, alebo sa stretávajú pravidelne počas dlhšieho časového obdobia. Výsledkom stretnutí môže byť akčný plán tímu, zvýšená efektivita jeho fungovania, či zvládnutá krízová situácia. Tímové koučovanie urýchľuje prijatie konkrétnych cieľov tímu, ale i jeho členov a pomáha zefektívniť konkrétne akcie, ktoré vedú k naplneniu cieľa.

Semináre (tréningy)

Interaktívne semináre sú ucelenou a koncipovanou formou výučby základných komunikačných pravidiel  a zručností v oblasti médií, krízovej komunikácie, prezentovania a pod. Semináre majú teoretickú a praktickú časť.

Súčasťou seminárov orientovaných na komunikáciu s médiami a krízovú komunikáciu je tiež tréning pred kamerou s podrobnou analýzou verbálnych i neverbálnych posolstiev  každého účastníka.

Individuálne tréningy

Tréning je určený pre ľudí, ktorí sa rozhodli zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a vystupovanie na verejnosti. Dôvodom môže byť napríklad dôležitá prezentácia pred nadriadenými, kľúčové stretnutie s obchodným partnerom, alebo úspešné zvládnutie prijímacieho pohovoru u atraktívneho zamestnávateľa.

Jednorazové služby

Služby na báze projektov, ktoré klientovi pomôžu pochopiť úspešnosť, či neúspešnosť jeho externých aj interných komunikačných aktivít, nastavenie komunikačných kanálov, výber komunikátorov, formuláciu posolstiev a pod.  

Dlhodobé služby

Pri nastavovaní komunikácie s verejnosťou, ale aj zamestnancami je pohľad človeka z vonku často objektívnejší a komplexnejší, ako pohľad zamestnanca zaťaženého riešením každodenných rutinných povinností a osobnou zainteresovanosťou v medziľudských vzťahoch vo firme.

Konzultačné služby môžu klienti využívať v rôznych situáciách

  • riešenie krízovej situácie, ktorá je stredobodom záujmu médií,
  • zlepšenie vnímania firmy alebo značky verejnosťou
  • zlepšovanie procesov internej komunikácie a pod.