PKTel.: 0905/648 965
E-mail: abodis@abcomm.sk

Tvorba komunikačnej stratégie

Komunikačná stratégia vychádza z výsledkov komunikačného auditu firmy a je akýmsi návodom pre manažment firmy pre strategicky významné obdobie. Súčasťou dokumentu sú:

  • Plán internej a externej komunikácie
  • Hlavné zásady mediálnych a nemediálnych aktivít
  • Návrh na angažovanie špecializovaných agentúr
  • Stanovenie cieľov a hlavných spôsobov, ako ich dosiahnuť