PKTel.: 0905/648 965
E-mail: abodis@abcomm.sk

Komunikačný audit

Jednorazová služba, analýza všetkých komunikačných aktivít firmy vrátane nemediálnych aktivít a vnútornej komunikácie. Výsledkom je správa pre manažment o tom, čo vo firme funguje, čo nefunguje a odporučíme Vám, ako situáciu zlepšiť.