PKTel.: 0905/648 965
E-mail: abodis@abcomm.sk

Individuálna príprava

Tréning pozostáva z praktických vystúpení klienta a teoretickej časti. Vystúpenia sa nahrávajú na kameru a následne podrobne analyzujú. Cieľom je zlepšenie pozitívnych a náprava negatívnych stránok klientovej komunikácie.

Obsah teoretickej časti:

  • Komunikácia – základné pojmy a pravidlá
  • Verbálna komunikácia, komunikačné techniky (kódovanie, počúvanie, kladenie otázok, sila mlčania)
  • Neverbálna komunikácia
  • Príprava a pozitívny výsledok (imidž, prvý dojem, sebaistota, pozitívne informácie)
  • Obsah a forma vyjadrovania (voľba slov, zrozumiteľnosť, dôveryhodnosť, práca s časom)
  • Tréma
  • Reakcia na nečakanú otázku (moment prekvapenia, sebaistota, výber reakcie, nepríjemné témy, spôsoby reakcie a ich využitie v konkrétnych situáciách)
  • Oblečenie a základy etikety