PKTel.: 0905/648 965
E-mail: abodis@abcomm.sk
 Úvod  Služby  Koučovanie  Viac

Ďalšie informácie o tímovom koučovaní

Načo potrebuje tím kouča?

  • Kouč cielene kladenými otázkami pomáha zapojiť ľudí do riadenia, rozhodovania a strategického myslenia na všetkých úrovniach.
  • Urýchľuje tým prijatie konkrétnych cieľov tímu, ale i jeho členov a pomáha zefektívniť konkrétne akcie, ktoré vedú k naplneniu cieľa.

Aký je prínos tímového koučovania?

  • Zameriava pozornosť ľudí na cieľ, účel a podstatu organizácie a tiež ich vlastnej práce.
  • Skupinová diskusia je účinným nástrojom lepšej analýzy problémov, komplexnejšieho pohľadu na vec a dlhodobejších riešení.
  • Nastavuje jasné pravidlá kontroly a spätnej väzby akcií alebo správania jednotlivca v tíme a prostredníctvom toho prispieva k efektivite všetkých členov a ich akcií.
  • Zvyšuje zodpovednosť a proaktivitu členov tímu. Ľudia intenzívnejšie podporujú rozhodnutia, na ktorých sa podieľali a vedia, prečo ich robia.
  • Pomáha odblokovať rutinné spôsoby myslenia a vytvárať priestor pre nové nápady a prístupy k riešeniam, podporuje kreativitu členov tímu.
  • Vďaka otvorenej komunikácii zlepšuje vzťahy a atmosféru v tíme a zároveň lojalitu ľudí a stabilitu zamestnancov.
  • Šetrí a efektívne využíva čas ľudí.
  • Šetrí zdroje organizácie a maximalizuje ich zhodnotenie.